• โทร : 086-4200726

ขั้นตอนการชำระเงินเข้าธนาคาร TFB971-6 โดยชำระผ่านไปรษณีย์

 

1. ลูกค้านำบัตรประชาชน (ไม่มีก็ได้) ไปที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน หรือไปรษณีย์ ทุกสาขา
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ว่ามาชำระ(ฝากเงิน) โอนทางไปรษณีย์เข้าบัญชีบริษัทเชนลิสซิ่ง จำกัด
โดยโอน เข้าบัญชีกสิกรไทย เลขที่ TFB 001-1-82971-6
3. ทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะนำแบบฟอร์ม ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียด ให้ลูกค้ากรอกตามตัวอย่าง
ตามรูปด้านล่าง


4. เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จลูกค้า ยื่นแบบฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบของทางไปรษณีย์
5. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำรายการเสร็จ ลูกค้าจะได้ใบเสร็จ 2ใบ ตามรูปด้านล่าง


6. เมื่อลูกค้าทำรายการเสร็จ จะได้ใบเสร็จ 2ใบ (ส่วนที่1 เป็นค่างวดรวมค่าธรรมเนียม  ส่วนที่2 เป็นค่าธรรมเนียม
สำหรับธนาคารกสิกรไทย) ให้ลูกค้าถ่ายรูปใบเสร็จหรือถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมาให้ทางบริษัท เชนลิสซิ่ง จำกัด
เพื่อตรวจสอบและออกใบเสร็จต่อไป

***หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการชำระผ่านไปรษณีย์ 1 รายการจะมี
ค่าธรรมเนียม 10บาท (ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31/12/2561)
ฝากเงินได้สูงสุด 20000 บาท/รายการ และไม่เกิน 40000/วัน ****