• โทร : 086-4200726

N14-เทิง
สาขา102 เชียงราย   
เลขที่ 144/3  หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-795858 หมายเลขโทรสาร 053-795858 

Email: n14.shane@gmail.com
19.687578,100.195995

https://goo.gl/maps/J3iTDFfavEm