• โทร : 086-4200726

สาขา104 เชียงราย

เลขที่ 106/10 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-746831 และ 052-055944

Email: N16.shane@gmail.com

19.897262, 99.839106

https://goo.gl/maps/8iUf3bHV9Zx