• โทร : 086-4200726

สาขา110 เชียงราย

เลขที่ 159/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

หมายเลขโทรศัพท์  053-791824

Email: n23.shane18@gmail.com

20.253066,100.410058

https://goo.gl/maps/f3wzCvru5Rs