• โทร : 086-4200726

N35-บ้านดู่

สาขา120 เชียงราย

เลขที่ 403/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์ 053-175724 หมายเลขโทรสาร 053-175724

Email: n35.shane@gmail.com

19.967353,99.856515

https://goo.gl/maps/m4Z5dxv8gwr