• โทร : 086-4200726

N37-แม่ขะจาน

สาขา122 เชียงราย

เลขที่ 160/1 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงปา-เป้า

จังหวัดเชียงราย 57260

หมายเลขโทรศัพท์ 053-704183 หมายเลขโทรสาร 053-704183

Email:N37.shane18@gmail.com

19.206529, 99.517638

https://goo.gl/maps/teiN9jz1QcE2