• โทร : 086-4200726

N41-เวียงชัย

สาขา126 เชียงราย 

เลขที่ 7/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย

จังหวัดเชียงราย 57210

หมายเลขโทรศัพท์ 053-768166 หมายเลขโทรสาร 053-768166

Email: n41.shane18@gmail.com

19.882706,99.931126

https://goo.gl/maps/9VDTQBRSRGt