• โทร : 086-4200726

N42-แม่จัน

สาขา127 เชียงราย

เลขที่ 129/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย 57110

หมายเลขโทรศัพท์ 053-772024 หมายเลขโทรสาร 053-772024

Email: N42.shane@gmail.com

20.135168, 99.859456 https://goo.gl/maps/cdS8Em9aphT2