• โทร : 086-4200726

N52-สาขาย่อยโป่งแดง

สาขา 173 เชียงราย

บ้านเลขที่ 299/1 ม.16 ต.ทรายขาว อ.พาน

จ.เชียงราย 57120

หมายเลขโทรศัพท์ 052-020479

Email : N52.shane18@gmail.com

เลขพิกัดแผนที่ : 19.653752, 99.736852 https://goo.gl/maps/NSyr4P5me4v