• โทร : 086-4200726

S28-มุกดาหาร
สาขา62 มุกดาหาร       
เลขที่ 33/32 ถนนชยางกูร ข.  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  49000 
หมายเลขโทรศัพท์ 042-630323 หมายเลขโทรสาร 042-630323 
                             
Email :s28muksah.sh@gmail.com    
16.547571,104.716296                        

https://goo.gl/maps/qmUyDf4a9Vz