• โทร : 086-4200726

เมนูลัด

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ (+66)054-625244
หมายเลขโทรสาร (+66)054-625244
Email: shaneleasing@gmail.com

ที่ตั้ง
เลขที่ 10/2 ถนนราษฎร์ดำเนิน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000