• โทร : 086-4200726

สำนักงานใหญ่

หมายเลขโทรศัพท์ 
(+66)054-625244

หมายเลขโทรสาร (+66)054-625244

Email: shaneleasing@gmail.com

ที่ตั้ง

เลขที่ 10/2 ถนนราษฎร์ดำเนิน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000