• โทร : 086-4200726

 
 
ประกาศรับสมัครงาน 

ตำแหน่ง:           ผู้จัดการสาขา

        เพศชาย / หญิง อายุ  30  ปี ขึ้นไป

        จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา

·         มีประสบการณ์ทางด้านบริการงานขาย

·         มีภาวภะความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน

·         สามารถออกต่างจังหวัดได้ 

ลักษณะงาน:     

·         วิเคราะห์สินเชื่อ และอนุมัติปล่อยสินเชื่อ ตลอดจนวางแผนกำหนดการขายสินเชื่อของบริษัท

·         กระตุ้นยอดขายรวมถึงการทำงานของพนักงานในเชตเพื่อให้บรรลุเป้ามายตามที่กำหนด

·         ติดตามบัญชีขาดส่ง  และตัดสินใจแก้ไขปัญหา กรณีที่ตามแล้วไม่มาจ่าย

·         ฟ้องดำเนินคดีลูกหนี้ค้างส่ง  ตลอดจนสิบทรัพย์

·         งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง:          เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

ลักษณะงาน

·         วิเคราะห์ สินเชื่อและปล่อยสินเชื่อ

·         ตรวจสอบเอกสารสัญญาสินเชื่อต่างๆ

·         คีย์ข้อมูลเข้าระบบ

·         งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

·         เพศชาย / หญิ่ง อายุ  20-35 ปี

·         จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

·         มนุษสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการติอต่อประสานงาน และมีใจรักงานบริการ

·         สามารถใช้คอมพิวเอตร์ได้

·         สามารถออกต่างจังหวัดได้  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ตำแหน่ง:          เจ้าที่หน้าบัญชี

ลักษณะงาน

·         บันทึกเงินสดย่อยของสาขา

·         ตรวจงานสาขา

·         งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

·         เพศชาย / หญิ่ง อายุ  20-35 ปี

·         จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป  

·         มนุษสัมพันธ์ดี  มีทักษะในการติอต่อประสานงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ

·         สามารถใช้คอมพิวเอตร์ได้

 

                                                                                                                                               

ตำแหน่ง  :เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงาน

ลักษณะงาน

           ประสานงาน ลูกค้า  

          ต่อทะเบียน / ทำงานร่วมกับผจก.และสาขา

         งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

         เพศชาย  อายุ  21-40 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

·         จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 . ขึ้นไป

·         มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 
 
Update :