• โทร : 086-4200726

N15-พาน

สาขา103 เชียงราย

เลขที่ 188/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย 57120

หมายเลขโทรศัพท์ 053-635205 หมายเลขโทรสาร 053-635205

Email: N15.shane18@gmail.com

19.55771,99.74173

https://goo.gl/maps/bCe8bnBgE1N2