• โทร : 086-4200726

สาขา115 เชียงราย

เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย 57170

หมายเลขโทรศัพท์ 053-648777 หมายเลขโทรสาร 053-648777

Email: N29.shane18@gmail.com

19.339441, 99.509821

https://goo.gl/maps/PeZYbtz7a3A2