• โทร : 086-4200726

N38-พญาเม็งราย

สาขา123 เชียงราย

เลขที่ 164 หมู่ที่ 10 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย

จังหวัดเชียงราย 57290

หมายเลขโทรศัพท์ 053-799071

Email: n38.shane18@gmail.com

19.846206,100.154448

https://goo.gl/maps/4mDEEhgUr442